Sesongstatus fra styret

Med relativt tidlig baneåpning har vi på Krokhol kommet fint i gang med sesong-2019 aktivitetene. Turneringene er i god gjenge med oppslutning som øker passe i takt med temperaturene. Golfhandelen Open ble vellykket i år også med forhåpentlig fornøyd sponsor, og søndagens ‘Åpen dag’ kan med litt trimming av opplegget bli et bra årlig tilbud […]

Nytt fra styret

Styret i Krokhol GK gjennomførte møte sist onsdag. Første del av møtet var å få orientering om status, planer og eventuelle behov for støtte fra turnerings-, markeds- og redaksjonskomiteen. Etterlatt inntrykk i styret er at det jobbes godt i komiteene. Banekomiteen stiller på neste møte for tilsvarende gjennomgang. I tillegg orienterte Stian og Tom Rune […]

Konstituerende styremøte

Styrets sammensetning:Leder: Egil Sørset Nestleder: Ketil Nordgård Styremedlem og kasserer: Leona Pilares Styremedlem: Morten Olstad Styremedlem og sekretær: Ann Lisbet Brathaug Varamedlem: Lise Brekka Varamedlem: Espen NordskogDet nye styret hadde sitt første møte onsdag 14.2. og fordelte arbeidsoppgaver. Vi vil  vektlegge å få på plass treningstilbud til medlemmene allerede fra tidlig i mai.  Å holde […]

Nytt fra styret

Fra styreleder John Janderberg har vi fått følgende:Styret har startet opp sitt arbeid etter sommerferien. Vi har nå signert avtale med kommunen om leie av den bortre delen av rangen som ligger på kommunens mark. Til neste år har vi muligheter for å få leid en ytterligere del av gamle back nine i samarbeid med […]